Cofidis Egészség Hitel

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe és a Da Vinci Magánklinika együtt működésének köszönhetően 2014 januárjától pácienseink egészség hitellel is fedezhetik felmerülő műtéti költségeiket.

Cofidis Egészség Hitelt 100 000 és 1 000 000 Ft között lehet igényelni, 6-60 hónapig terjedő futamidő mellett, bármilyen beavatkozásra.

A hitel igénylést megelőzi egy konzultáció a választott sebésszel, akivel megállapodnak a beavatkozás díjában. Ezt követi egy megbeszélés a klinika hitelügyintézőjével, akivel megállapodnak a törlesztő részletek összegében és a futamidőben. Miután minden dokumentum kitöltésre került, elbírálásra kerül a hitel kérelem, ami még ott a helyszínen kiderül. Ezután kerülhet csak sor a beavatkozásra.

Feltételek:

Cofidis Egészség Hitelt azon páciensek vehetik igénybe, akik megfelelnek a következő feltételeknek:

 • betöltötte 18. életévét
 • Európai Uniós állampolgár
 • rendelkezik állandó magyar lakcímmel
 • rendelkezik minimum nettó 65000 Ft-os állandó, rendszeres jövedelemmel, ami lehet
  • alkalmazott, legalább 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezik
  • vállalkozó, legalább 2 éve van vállalkozása
  • nyugdíjas (öregségi, rokkant)
 • rendelkezik telefonos elérhetőséggel
 • nem szerepel aktívan KHR listán (A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) egy olyan negatív adóslista, melyet a pénzintézetek közösen tartanak fenn, hogy kiszűrjék a megbízhatatlan adósokat, valamint azokat, akik csalást vagy bűncselekményt követnek el a pénzintézetek kárára.)

Olyan személy, aki jelenleg GYES-én/GYED-en van és nincs más igazolt jövedelme, csak adóstárssal igényelhet, aki lehet alkalmazott, nyugdíjas vagy vállalkozó.

Társigénylő:

Az Egészség Hitelt egy főigénylőnek, vagy egy fő- és egy társigénylőnek tudjuk biztosítani. A társigénylőnek is alá kell írni a szerződést, aki lehet a főigénylővel azonos vagy külön háztartásban élő bármely személy, aki megfelel ugyanazon feltételeknek, mint a hiteligénylő. Társigénylő bevonása pozitívan befolyásolhatja a hitelelbírálás eredményét.

Biztosítás:

Az Egészség Hitel mellé kétféle biztosítás is köthető a következő kockázatok fedezésére:

EXTRA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG:
a biztosított halála,
teljes és végleges munkaképesség csökkenés,
keresőképtelenség,
foglalkoztatás megszűnése
SZIMPLA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG:
a biztosított halála

A biztosítás feltételei:

EXTRA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG:
70. életévét még nem töltötte be,
aláíráskor nem keresőképtelen beteg,
az aláírást megelőző 24 hónapon belül
30 összefüggő napon át nem volt keresőképtelen beteg, nem jogosult rehabilitációs ellátásra,
rokkantsági ellátásra vagy bányászok egészségkárosodási járadékára
SZIMPLA BIZTOSÍTÁSI CSOMAG:
70. életévét még nem töltötte be

A biztosítási díj havonta fizetendő összege a havi minimális törlesztő részlet összegén felül fizetendő:

 • Extra biztosítási csomag esetén: a teljes fogyasztási kölcsön összeg 0,25 %-a.
 • Szimpla biztosítási csomag esetén: a teljes fogyasztási kölcsön összeg 0,15 %-a.

Hitel igényléshez szükséges dokumentumok:

A hitelügyintézővel történő megbeszéléshez a következő dokumentumokra van szükség:

 • érvényes személyi igazolvány (régi típusú “barna” személyi igazolvány vagy kártyás személyi igazolvány, amely igazolvány a lakcímkártyával együtt érvényes) vagy érvényes kártyás jogosítvány lakcímigazoló kártyával vagy érvényes útlevél lakcímigazoló kártyával
 • lakcímigazoló kártya
 • adókártya
 • jövedelem igazolás:
  • alkalmazott esetében: eredeti munkáltatói igazolás, amely 1 hónapnál nem régebbi, legalább 3 hónapos munkaviszonyt igazol; vagy 2 hónapnál nem régebbi, saját névre és címre szóló bankszámlakivonat, amelyre a szerződésen feltüntetett munkáltatótól a fizetés érkezik. (500.001Ft- feletti hitelösszeg esetén csak munkáltató igazolást tudunk elfogadni.)
  • vállalkozó esetében: előző évi eredeti NAV jövedelemigazolás
  • nyugdíjas esetében: év eleji nyugdíjértesítő vagy bankszámla kivonat melyen szerepel a nyugdíj összege vagy nyugdíjszelvény és nyugdíjas igazolvány.
 • Közüzemi számlagéppel kitöltött, 2 hónapnál nem régebbi számla vezetékes telefonszámról vagy mobilszámról, áram, víz, táv-hő vagy gázszolgáltatótól vagy befizetést igazoló csekk mely az igénylő vagy a társigénylő nevére szól. (A számlán / csekken szereplő cím azonos kell hogy legyen a fő- vagy a társigénylő lakcímkártyáján szereplő címmel. Amennyiben a közüzemi számla vagy csekk nem az ügyfél nevére szól (nincs névegyezőség), úgy külön hozzátartozói nyilatkozat csatolása szükséges-)

Reprezentatív példa 500.000,- Ft, 27,0%-os THM és 36 hónapos futamidő esetében

 • Hitelösszeg: 500.000,- Ft
 • Referencia THM: 27,0%
 • Önrész: 0,- Ft
 • Futamidő : 36 hónap
 • Törlesztő részlet: 19.761,-Ft
 • Kezelési költség: 0,- Ft
 • Fizetendő teljes összeg: 711.396,- Ft
 • Hitel teljes díja: 211.396,- Ft.

A referencia THM az itt megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérő l szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. § (1) bekezdés d) pontja alapján. A feltüntetett adatok átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos fizetési mód választása esetén érvényesek. A hitelkamat rögzített (amelyet a Cofidis Magyarországi Fióktelepe jogosult az ÁSZF-ben részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), a THM mértékével megegyezik.

A feltételeket és a részleteket a Cofidis Magyarországi Fióktelepe weboldalán (cofidis.hu) a mindenkor hatályos Cofidis Áruhitel általános szerző dési feltételekben megtalálja. A hirdetés nem minő sül ajánlattételnek, a hitelbírálat jogát a Cofidis Magyarországi Fióktelepe minden esetben fenntartja. A Da Vinci Magánklinika a Cofidis Magyarországi Fióktelepe képviseletében, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe hitelközvetítőjeként jár el. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe és a Da Vinci Magánklinika alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek.

Felhívás Pácienseinkhez!

Megnövekedett páciensforgalmunk miatt szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy klinikánkat több úton is elérhetik:
1. telefon (javasolt idősáv: 9:00 - 16:00, +3672/512-050)
2. e-mail (uzenet@davinciklinika.hu)
3. webes időpontfoglalás: https://davincimaganklinika.hu/hu/idopontfoglalas
4. Facebook oldalunkon messenger üzenetben

Köszönjük!