orvosaink

Dr. Tóbi Zoltán

Dr. Tóbi Zoltán

Ortopéd sebész, főorvos

1990-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­te­m Általános Orvosi Karán (jelenlegi nevén PTE-ÁOK).

1995-ben or­to­pé­di­á­ból, majd 2006-ban sport­or­vos­tan­ból tett szak­vizs­gát.

1990-ben a szekszárdi Ba­las­sa János Me­gyei Kór­ház or­to­pé­di­ai osz­tá­lyán kezd­ett dol­goz­ni. 2000-ben ad­junk­tu­si, 2007-ben fő­or­vo­si ki­ne­ve­zést kap­ott.

Ta­má­si­ban or­to­pé­di­ai szak­ren­de­lést ve­ze­t, a Dom­bó­vá­ri Szent Lukács Kór­ház­ Egynapos Sebészeti Ellátás osztályán pedig 2007 óta végez operációkat. Tolnán 1995 óta magánrendelésen dolgozik. 2019-től a pécsi Da Vinci Magánklinika ortopéd specialistája.

Rövid tanulmányutakon vett részt Né­met­or­szág­ban és Auszt­ri­á­ban.

Tapasztalt orvos, aki eddig körülbelül 18000 műtétet végzett el, mintegy 5000 nagyízületi és 13000 egyéb ízületi mű­té­te­t. 2015 óta közel 400 csípőprotézis műtétet végzett el a minimál invazív, elülső feltárásos izomátvágás nélküli technikával.

Tagja a Magyar Ortopéd Társaságnak, az Arthroscopos és Lábsebészeti Társaságnak, a Német-Magyar Lábsebészeti Társaságnak és az Osztrák Ortopéd Társaságnak is.

Felhívás Pácienseinkhez!

Megnövekedett páciensforgalmunk miatt szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy klinikánkat több úton is elérhetik:
1. telefon (javasolt idősáv: 9:00 - 16:00, +3672/512-050)
2. e-mail (uzenet@davinciklinika.hu)
3. webes időpontfoglalás: https://davincimaganklinika.hu/hu/idopontfoglalas
4. Facebook oldalunkon messenger üzenetben

Köszönjük!